Hải sản

  • Hải sản

  • Cua lột sốt trứng muối
   650.000
   Chọn
  • Mực hấp sốt tiêu xanh
   Mực hấp sốt tiêu xanh
   450.000
   Chọn
  • Mực sữa chiên nước mắm
   300.000
   Chọn
  • Tôm sú hấp chanh dây
   400.000
   Chọn
  • Tôm sủ hoàng kim
   450.000
   Chọn
  • Tôm sú sốt trứng muối (loại 20c/kg)
   600.000
   Chọn
  • Tôm lăn bột chiên giòn
   Tôm lăn bột chiên giòn
   320.000
   Chọn
  • Mực dồn thịt hấp
   Mực dồn thịt hấp
   450.000
   Chọn
  • Mực dồn thịt sốt chua ngọt
   Mực dồn thịt sốt chua ngọt
   450.000
   Chọn
  • Mực ống sốt trứng muối
   Mực ống sốt trứng muối
   450.000
   Chọn
  • Mực né rau củ
   400.000
   Chọn
  • Mực nhồi trứng muối chiên giòn
   Mực nhồi trứng muối chiên giòn
   500.000
   Chọn
  • Mực sốt thái
   Mực sốt thái
   450.000
   Chọn
  • Tôm càng nướng mọi
   Tôm càng nướng mọi
   600.000
   Chọn
  • Tôm sú hấp nước dừa
   Tôm sú hấp nước dừa
   420.000
   Chọn
  • Tôm sú sốt trứng muối
   Tôm sú sốt trứng muối
   450.000
   Chọn
  • Mực hấp hành gừng
   Mực hấp hành gừng
   400.000
   Chọn
  • Mực xào sa tế
   Mực xào sa tế
   400.000
   Chọn
  • Ốc bưu nhồi thit
   Ốc bưu nhồi thit
   300.000
   Chọn
  • Tôm rang me
   Tôm rang me
   450.000
   Chọn
  • Tôm sú hấp bia
   Tôm sú hấp bia
   400.000
   Chọn
  • Tôm sú rang muối hồng kông
   Tôm sú rang muối hồng kông
   450.000
   Chọn
  • Tôm sú rang tỏi
   Tôm sú rang tỏi
   420.000
   Chọn
  • Mực nhồi thịt chiên giòn
   Mực nhồi thịt chiên giòn
   450.000
   Chọn
x