Các món cá

  • Cá bống mú hấp tàu xì
   530.000
   Chọn
  • Cá tầm hấp sá
   550.000
   Chọn
  • Chép sông om dưa
   350.000
   Chọn
  • Lươn xào sã ớt
   300.000
   Chọn
  • Tai tượng sốt mở hành + rau sống
   350.000
   Chọn
  • Ba ba hầm tiêu xanh
   500.000
   Chọn
  • Ba ba hấp muối
   Ba ba hấp muối
   500.000
   Chọn
  • Cá bống mủ chung tương
   550.000
   Chọn
  • Cá chẽm chưng tương
   360.000
   Chọn
  • Cá chẽm sốt cam
   Cá chẽm sốt cam
   360.000
   Chọn
  • Cá chẽm sốt chanh dây
   Cá chẽm sốt chanh dây
   360.000
   Chọn
  • Cá chình nướng mọi / cá chình nướng muối ớt
   700.000
   Chọn
  • Cá mắt quỷ hấp Hông kông
   2.500.000
   Chọn
  • Cá tầm nướng muối ớt
   Cá tầm nướng muối ớt
   550.000
   Chọn
  • Chả cá thác lác hấp cải bịa xanh
   300.000
   Chọn
  • Diêu hồng chiên xù
   Diêu hồng chiên xù
   300.000
   Chọn
  • Điêu hồng hấp hồng kông
   Điêu hồng hấp hồng kông
   350.000
   Chọn
  • Cá bống mú hấp hông kông
   Cá bống mú hấp hông kông
   530.000
   Chọn

  • Cá chẽm hấp chanh ớt
   Cá chẽm hấp chanh ớt
   350.000
   Chọn
  • Cá chẽm sốt chua ngọt
   Cá chẽm sốt chua ngọt
   350.000
   Chọn
  • Cá lóc hấp bầu
   300.000
   Chọn
  • Cá tai tượng chưng tương
   Cá tai tượng chưng tương
   350.000
   Chọn
  • Tai tượng chiên xù
   Tai tượng chiên xù
   350.000
   Chọn
  • Baba nấu chuối
   500.000
   Chọn
  • Lẩu cá chình nhúng mẻ
   700.000
   Chọn
  • Chả cá chép Thái Lan (nguyên con)
   Chả cá chép Thái Lan (nguyên con)
   320.000
   Chọn
x