Các món cá

  • Cá tầm hấp sá
   550.000
   Chọn
  • Chép sông om dưa
   350.000
   Chọn
  • Tai tượng sốt mở hành + rau sống
   330.000
   Chọn
  • Cá chẽm sốt cam
   Cá chẽm sốt cam
   350.000
   Chọn
  • Cá tầm nướng muối ớt
   Cá tầm nướng muối ớt
   550.000
   Chọn
  • Chả cá thác lác hấp cải bịa xanh
   300.000
   Chọn
  • Diêu hồng chiên xù
   Diêu hồng chiên xù
   300.000
   Chọn
  • Điêu hồng hấp hồng kông
   Điêu hồng hấp hồng kông
   350.000
   Chọn
  • Cá chẽm sốt chua ngọt
   Cá chẽm sốt chua ngọt
   330.000
   Chọn
  • Cá lóc hấp bầu
   300.000
   Chọn
  • Cá tai tượng chưng tương
   Cá tai tượng chưng tương
   350.000
   Chọn
  • Tai tượng chiên xù
   Tai tượng chiên xù
   330.000
   Chọn
  • Baba nấu chuối
   500.000
   Chọn
  • Chả cá chép Thái Lan (nguyên con)
   Chả cá chép Thái Lan (nguyên con)
   320.000
   Chọn
x