Các món heo

  • Cá món heo

  • Heo rừng né
   400.000
   Chọn
  • Dồi trường hấp hành gưng
   Dồi trường hấp hành gưng
   400.000
   Chọn
  • Giò heo hầm bát bửu
   500.000
   Chọn
  • Giò heo hầm tóc tiên
   Giò heo hầm tóc tiên
   450.000
   Chọn
  • Giò heo hầm tứ quý
   450.000
   Chọn
  • Giò heo hấp tứ bửu
   470.000
   Chọn
  • Heo rừng hấp gừng
   400.000
   Chọn
  • Giò heo muối chiên giòn + Kim chi
   450.000
   Chọn
  • Giò heo muối Philippines +Kim chi
   Giò heo muối Philippines +Kim chi
   450.000
   Chọn
  • Giò heo nấu giả cầy
   Giò heo nấu giả cầy
   350.000
   Chọn
  • Heo sữa quay mật ong + bánh bao
   Heo sữa quay mật ong + bánh bao
   650.000
   Chọn
  • Nộm tai heo
   200.000
   Chọn
x