Quý khách hàng có thể chon các món để tạo thành một menu.

Menu được tính cho một suất