Các món Gà, Vịt, Chim

  • Gà-Vịt-Chim

  • Gà hầm táo đỏ hạt sen
   400.000
   Chọn
  • Gà ta nấu nấm
   450.000
   Chọn
  • Lẩu gà lá é
   450.000
   Chọn
  • Vịt hầm bát bảo
   500.000
   Chọn
  • Đà điếu sate + rau càng cua
   370.000
   Chọn
  • Bồ câu hập nước dừa
   600.000
   Chọn
  • Bồ câu trái dừa tiềm thuốc bắc
   Bồ câu trái dừa tiềm thuốc bắc
   950.000
   Chọn
  • Gà hầm hạt sen táo đỏ
   Gà hầm hạt sen táo đỏ
   380.000
   Chọn
  • Gà hầm nấm đông cô +bánh mì
   380.000
   Chọn
  • Gà nấu nho + bánh mì
   Gà nấu nho + bánh mì
   350.000
   Chọn
  • Gà ta hấp muối
   Gà ta hấp muối
   400.000
   Chọn
  • Vịt nấu giả cầy
   350.000
   Chọn
  • Gà ta bó xôi chiên
   Gà ta bó xôi chiên
   450.000
   Chọn
  • Gà ta hấp lá chanh + Xôi vò/ xôi đậu phộng
   Gà ta hấp lá chanh + Xôi vò/ xôi đậu phộng
   450.000
   Chọn
  • Gà ta hấp mắm nhĩ
   Gà ta hấp mắm nhĩ
   400.000
   Chọn
  • Gà ta hấp nấm
   Gà ta hấp nấm
   400.000
   Chọn
  • Gà ta quay bánh bao
   430.000
   Chọn
  • Gà ta quay xôi chiên
   Gà ta quay xôi chiên
   430.000
   Chọn
  • Lẩu gà ác tiềm thuốc bắc
   450.000
   Chọn
  • Lẩu gà hầm sâm
   1.000.000
   Chọn
  • Lẩu gà rượu nếp
   450.000
   Chọn
  • Lẩu gà ta tiềm ngũ quả
   Lẩu gà ta tiềm ngũ quả
   450.000
   Chọn
  • Lấu gà ta tiềm ớt hiểm
   Lấu gà ta tiềm ớt hiểm
   450.000
   Chọn
  • Vịt nấu xáo măng +bún
   400.000
   Chọn
  • Vịt tiềm ngủ quả
   400.000
   Chọn
x