Khai vị 2 món: Tôm chiên cốm xanh + Cá trứng chiên giòn

Khai vị 2 món: Tôm chiên cốm xanh + Cá trứng chiên giòn
Khai vị 2 món: Tôm chiên cốm xanh + Cá trứng chiên giòn
350.000
Chọn