Khai vị 2 món: Tôm lăn bột chiên giòn + Mực lăn bột chiên cốm

Khai vị 2 món: Tôm lăn bột chiên giòn + Mực lăn bột chiên cốm
350.000
Chọn