Khai vị 2 món: Chả giò hải sản + Gỏi sen tôm thịt

Khai vị 2 món: Chả giò hải sản + Gỏi sen tôm thịt
Khai vị 2 món: Chả giò hải sản + Gỏi sen tôm thịt
350.000
Chọn