Khai vị 3 món: Gỏi bò thấu + Gỏi tôm + Gỏi trái xoài

Khai vị 3 món: Gỏi bò thấu + Gỏi tôm + Gỏi trái xoài
400.000
Chọn