Khai vị 3 món: Gỏi tiến vua tôm thịt+Chả giò tiều+thác lác cốm xanh

Khai vị 3 món: Gỏi tiến vua tôm thịt+Chả giò tiều+thác lác cốm xanh
Khai vị 3 món: Gỏi tiến vua tôm thịt+Chả giò tiều+thác lác cốm xanh
500.000
Chọn