Khai vị 3 món: Đả điểu xào sate cải mầm +Tôm chiên mè + Ốc bưu nhồi thịt

Khai vị 3 món: Đả điểu xào sate cải mầm +Tôm chiên mè + Ốc bưu nhồi thịt
500.000
Chọn