Soup

  • Soup

  • Soup cua bóng cá
   Soup cua bóng cá
   300.000
   Chọn
  • Soup cua trứng bắc thảo
   280.000
   Chọn
  • Soup hải sản hột gà
   Soup hải sản hột gà
   240.000
   Chọn
  • Soup hải sản tổ yến hầm
   1.400.000
   Chọn
  • Soup hải sản trứng cút
   Soup hải sản trứng cút
   250.000
   Chọn
  • Soup măng tây cua
   Soup măng tây cua
   250.000
   Chọn
  • Soup sò điệp hải sản
   280.000
   Chọn
  • Soup thập cẩm
   250.000
   Chọn
  • Soup vi cá hồi
   Soup vi cá hồi
   240.000
   Chọn
  • Soup bắp cua gà xé
   Soup bắp cua gà xé
   250.000
   Chọn
  • Soup cua gà xé hạt sen
   270.000
   Chọn
  • Soup cua hải sản
   Soup cua hải sản
   250.000
   Chọn
  • Soup hải sản
   Soup hải sản
   250.000
   Chọn
  • Soup bào ngư sò điệp
   370.000
   Chọn
x