Lấu

  • Lẩu

  • Gà ta nấu nấm
   450.000
   Chọn
  • Lẩu cá chình hầm sã
   Lẩu cá chình hầm sã
   700.000
   Chọn
  • Lấu cá chình thuốc bắc
   1.200.000
   Chọn
  • Lẩu gà lá é
   450.000
   Chọn
  • Lẩu gà nòi ớt hiểm
   500.000
   Chọn
  • Lẩu hải sản kim chi
   Lẩu hải sản kim chi
   450.000
   Chọn

  • Lấu cua đồng hải sản
   Lấu cua đồng hải sản
   470.000
   Chọn
  • Lẩu gà nòi hầm sả
   Lẩu gà nòi hầm sả
   500.000
   Chọn
  • Lấu vịt nấu chao
   400.000
   Chọn
  • Lẩu bạch tuộc
   400.000
   Chọn
  • Lẩu bao tử hầm tiêu
   Lẩu bao tử hầm tiêu
   400.000
   Chọn
  • Lấu cá bốp
   Lấu cá bốp
   430.000
   Chọn
  • Lẩu cá chình
   Lẩu cá chình
   700.000
   Chọn
  • Lấu cá diêu hồng + Bún
   350.000
   Chọn
  • Lẩu cá kèo
   Lẩu cá kèo
   400.000
   Chọn
  • Lấu cá lăng măng chua
   Lấu cá lăng măng chua
   430.000
   Chọn
  • Lẩu cá mú
   600.000
   Chọn
  • Lẩu cá tầm
   Lẩu cá tầm
   500.000
   Chọn
  • Lẩu cua biển
   1.200.000
   Chọn
  • Lẩu cua đồng bắp bò
   Lẩu cua đồng bắp bò
   470.000
   Chọn
  • Lẩu cua đồng thác lác
   Lẩu cua đồng thác lác
   470.000
   Chọn
  • Lẩu ếch lá giang + bún
   Lẩu ếch lá giang + bún
   380.000
   Chọn
  • Lẩu gà lá giang + bún
   400.000
   Chọn
  • Lẩu gà ta tiềm ngũ quả
   Lẩu gà ta tiềm ngũ quả
   450.000
   Chọn
  • Lấu gà ta tiềm ớt hiểm
   Lấu gà ta tiềm ớt hiểm
   450.000
   Chọn
  • Lẩu ghẹ chua cay
   1.200.000
   Chọn
  • Lẩu hải sản chanh dây
   Lẩu hải sản chanh dây
   450.000
   Chọn
  • Lẩu hải sản tươi sống
   Lẩu hải sản tươi sống
   400.000
   Chọn
  • Lẩu nấm hải sản
   Lẩu nấm hải sản
   430.000
   Chọn
  • Lẩu rêu cua hải sản
   480.000
   Chọn
  • Lẩu riêu cá điêu hồng
   Lẩu riêu cá điêu hồng
   400.000
   Chọn
  • Lẩu thác lác khổ qua
   Lẩu thác lác khổ qua
   400.000
   Chọn
  • Lấu thái hải sản chua cay
   Lấu thái hải sản chua cay
   400.000
   Chọn
  • Lẩu tôm Tomyum thái
   500.000
   Chọn
  • Lấu đầu cá hồi măng chua
   Lấu đầu cá hồi măng chua
   380.000
   Chọn
  • Lẩu đuôi bò
   420.000
   Chọn
  • Chép giòn nhúng mẻ
   Chép giòn nhúng mẻ
   480.000
   Chọn
  • Lấu hoa đồng nội
   Lấu hoa đồng nội
   420.000
   Chọn
  • Lẩu tôm Thái Lan + bún
   Lẩu tôm Thái Lan + bún
   400.000
   Chọn

  • Lẩu hải sản + hải sâm
   450.000
   Chọn
  • Lẩu dê
   Lẩu dê
   450.000
   Chọn
  • Lẩu cá chép giòn
   Lẩu cá chép giòn
   500.000
   Chọn
x