Lấu

 • Lẩu

  1. Lấu hải sâm càng cua

   500.000
  2. Lấu cá chình thuốc bắc

   1.200.000
  3. Lẩu hải sản kim chi

   Lẩu hải sản kim chi

   450.000

   Nguyên Liệu: Tôm, mực, ba chỉ bò mỹ, nghêu, kim chi, rau lẩu, nước lẩu

  4. Lẩu gà nòi ớt hiểm

   500.000
  5. Gà ta nấu nấm

   450.000
  6. Lấu rêu cua + bắp bò

   500.000
  7. Lẩu gà lá é

   450.000
  8. Lẩu gà nòi hầm sả

   Lẩu gà nòi hầm sả

   500.000
  9. Lấu vịt nấu chao

   400.000
  10. Lấu thái hải sản chua cay

   Lấu thái hải sản chua cay

   400.000
  11. Lẩu ếch lá rang + bún

   Lẩu ếch lá rang + bún

   400.000
  12. Lấu đầu cá hồi măng chua

   Lấu đầu cá hồi măng chua

   400.000
  13. Lấu cá diêu hồng + Bún

   350.000
  14. Lẩu nấm hải sản

   Lẩu nấm hải sản

   450.000
  15. Lẩu thác lác khổ qua

   Lẩu thác lác khổ qua

   400.000
  16. Lẩu gà lá giang + bún

   400.000
  17. Lẩu cá kèo

   Lẩu cá kèo

   400.000
  18. Lẩu thác lác

   Lẩu thác lác

   400.000
  19. Lẩu riêu cá điêu hồng

   Lẩu riêu cá điêu hồng

   400.000
  20. Lẩu cá tầm

   Lẩu cá tầm

   500.000
  21. Lấu cá lăng măng chua

   Lấu cá lăng măng chua

   460.000
  22. Lấu vịt nấu măng

   450.000
  23. Lẩu gà ta tiềm ngũ quả

   Lẩu gà ta tiềm ngũ quả

   450.000
  24. Lẩu rêu cua+bắp bò

   500.000
  25. Lẩu rêu cua hải sản

   500.000
  26. Lẩu cua đồng thác lác

   Lẩu cua đồng thác lác

   500.000
  27. Lẩu tôm Tomyum thái

   500.000
  28. Lẩu bò

   420.000
  29. Lẩu nấm phương nam

   500.000
  30. Lẩu cua biển

   1.200.000
  31. Lấu hoa đồng nội

   Lấu hoa đồng nội

   420.000
  32. Chép giòn nhúng mẻ

   Chép giòn nhúng mẻ

   500.000
  33. Lẩu cá chình bông măng chua

   Lẩu cá chình bông măng chua

   700.000
  34. Lẩu tôm Thái Lan + bún

   Lẩu tôm Thái Lan + bún

   400.000

  35. Lẩu hải sản + hải sâm

   450.000
  36. Lẩu dê

   Lẩu dê

   450.000
  37. Lấu cá bốp

   Lấu cá bốp

   450.000
  38. Lẩu thập cẩm + bún

   Lẩu thập cẩm + bún

   400.000
  39. Lẩu hải sản tươi sống

   Lẩu hải sản tươi sống

   400.000
  40. Lẩu cá chép giòn

   Lẩu cá chép giòn

   500.000
  41. Lấu cua đồng hải sản

   500.000