Menu TC9

  • Menu TC9

    1. Bò nấu tiêu xanh + Bánh mì

      Bò nấu tiêu xanh + Bánh mì

      320.000