Menu TC8

  • Menu TC8 - 2.730.000

  • Gỏi tiến vua tôm thịt + chả giò hải sản + tôm tấm bột giòn
   500.000
   Chọn
  • Tôm sú sốt chanh dây
   Tôm sú sốt chanh dây
   450.000
   Chọn
  • Cá bống mú hấp hông kông
   Cá bống mú hấp hông kông
   550.000
   Chọn

  • Gà ta bó xôi chiên
   Gà ta bó xôi chiên
   450.000
   Chọn
  • Lẩu cua đồng thác lác
   Lẩu cua đồng thác lác
   480.000
   Chọn
  • Rau câu sợi + Nho mỹ
   250.000
   Chọn
x