Menu F5

 • FMenu 05

  1. Bò tái chanh

   Bò tái chanh

   300.000
  2. Mực hấp hành gừng

   Mực hấp hành gừng

   320.000
  3. Lấu cá lăng măng chua

   Lấu cá lăng măng chua

   460.000
  4. Gà hập + Bánh bao

   400.000
  5. Dê nhúng mẽ

   Dê nhúng mẽ

   450.000
  6. Trái cây thập cẩm

   Trái cây thập cẩm

   70.000