Menu F4

 • FMenu 04

  1. Nai né bông thiên lý

   Nai né bông thiên lý

   320.000
  2. Mực hấp hành gừng

   Mực hấp hành gừng

   320.000
  3. Tai tượng chiên xù

   Tai tượng chiên xù

   300.000
  4. Bắp bò hấp

   Bắp bò hấp

   380.000
  5. Lẩu dê

   Lẩu dê

   450.000
  6. Trái cây thập cẩm

   Trái cây thập cẩm

   70.000