Uyên ương khai vị: Gỏi ngó sen tôm thịt + Mực chiên giòn

Uyên ương khai vị: Gỏi ngó sen tôm thịt + Mực chiên giòn

320.000