Khai vị 2 món: Gỏi bò bóp thẩu + Chả giò

Khai vị 2 món: Gỏi bò bóp thẩu + Chả giò

380.000