Khai vị hai món: Tôm chiên cổm xanh + Cả trứng

Khai vị hai món: Tôm chiên cổm xanh + Cả trứng

300.000