Khai vị 3 món: Cua lột hột vịt muối + Chả Long Phụng + Chả giò sầu riêng

Khai vị 3 món: Cua lột hột vịt muối + Chả Long Phụng + Chả giò sầu riêng

600.000