Gà hấp cải bẹ xanh + xôi

Gà hấp cải bẹ xanh + xôi

Gà hấp cải bẹ xanh + xôi

400.000