Các món gà, vịt

Vịt lên mẹt

600000.00 đ

Dành cho 5 người - 1/2

Gà lên mẹt

600000.00 đ

Dành cho 5 người: Một con

Giỏ hàng