Tráng miệng

 • Tráng miệng

  1. Chè sen tuyết nhị

   150.000
  2. Bánh tuyết thiền sứ

   Bánh tuyết thiền sứ

   150.000
  3. Bưởi năm roi

   Bưởi năm roi

   120.000
  4. Chè nhãn nhục

   15.000
  5. Rau câu trái dừa

   Rau câu trái dừa

   100.000
  6. Trái cây thập cẩm

   Trái cây thập cẩm

   70.000
  7. Rau câu

   Rau câu

   70.000
  8. Chè khoai môn

   Chè khoai môn

   150.000
  9. Chè nhãn nhục hạt sen

   Chè nhãn nhục hạt sen

   150.000