Tráng miệng

  • Tráng miệng

  • Chè sen tuyết nhị
   150.000
   Chọn
  • Bánh tuyết thiền sứ
   Bánh tuyết thiền sứ
   150.000
   Chọn
  • Bưởi năm roi
   Bưởi năm roi
   120.000
   Chọn
  • Chè khúc bạch
   170.000
   Chọn
  • Chè sương sáo
   150.000
   Chọn
  • Chè tuyết yến
   200.000
   Chọn
  • Rau câu
   Rau câu
   120.000
   Chọn
  • Rau câu flan
   Rau câu flan
   120.000
   Chọn
  • Sữa chua + trân châu
   Sữa chua + trân châu
   200.000
   Chọn
  • Tàu hủ singapore
   Tàu hủ singapore
   120.000
   Chọn
  • Trái cây thập cẩm
   Trái cây thập cẩm
   100.000
   Chọn
  • Bánh Flan
   Bánh Flan
   120.000
   Chọn
  • Chè khoai môn
   Chè khoai môn
   150.000
   Chọn
  • Chè nhãn nhục hạt sen
   Chè nhãn nhục hạt sen
   150.000
   Chọn
x