Món gỏi

  • Món Gỏi

  • Gỏi gà ta trộn rau nhút
   300.000
   Chọn
  • Gỏi hoa chuối với thịt ba chỉ
   Gỏi hoa chuối với thịt ba chỉ
   320.000
   Chọn
  • Gỏi mực thái lan
   300.000
   Chọn
  • Gỏi nấm tuyết tôm thịt
   Gỏi nấm tuyết tôm thịt
   270.000
   Chọn
  • Gỏi ngó sen tôm thịt+ bánh phồng
   Gỏi ngó sen tôm thịt+ bánh phồng
   270.000
   Chọn

  • Gỏi tai heo hoa chuối
   Gỏi tai heo hoa chuối
   300.000
   Chọn
  • Gỏi tép hoa chuối + bánh đa
   Gỏi tép hoa chuối + bánh đa
   300.000
   Chọn
  • Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   300.000
   Chọn
  • Gói tôm mực thái lan
   Gói tôm mực thái lan
   300.000
   Chọn
  • Gỏi xoài khô mực
   22.000
   Chọn
  • Gỏi xoài tôm thịt
   Gỏi xoài tôm thịt
   280.000
   Chọn
  • Rau kho quẹt
   200.000
   Chọn
  • Salad trứng cá hồi
   500.000
   Chọn
  • Gỏi bò cải mầm + bánh phồng
   Gỏi bò cải mầm + bánh phồng
   320.000
   Chọn
  • Gỏi củ hủ dừa tôm thịt +bánh phồng
   Gỏi củ hủ dừa tôm thịt +bánh phồng
   270.000
   Chọn
  • Gói cung đình
   400.000
   Chọn
  • Gỏi sứa tôm thịt + bánh phồng
   300.000
   Chọn
  • Gỏi bò bóp thấu + Bánh phồng
   Gỏi bò bóp thấu + Bánh phồng
   320.000
   Chọn
  • Gỏi bò cửu vị
   300.000
   Chọn
  • Gỏi bưởi tôm thịt + bánh phồng
   Gỏi bưởi tôm thịt + bánh phồng
   300.000
   Chọn
x