Menu TC3

  • Menu TC3

  • Khai vị 2 món: Gỏi bò bóp thẩu + Chả giò
   380.000
   Chọn
  • Soup cua bóng cá
   Soup cua bóng cá
   300.000
   Chọn
  • Sườn Non Hầm Rượu Vang – Bánh Mì
   Sườn Non Hầm Rượu Vang – Bánh Mì
   300.000
   Chọn
  • Gà Cuộn Đút Lò Phô Mai
   Gà Cuộn Đút Lò Phô Mai
   450.000
   Chọn
  • Lấu cá bốp
   Lấu cá bốp
   430.000
   Chọn
  • Bưởi năm roi
   Bưởi năm roi
   120.000
   Chọn
x