Menu chay 10

  • Menu Chay 10 - 1.570.000

  • Rau mầm trộn nấm chay
   Rau mầm trộn nấm chay
   250.000
   Chọn
  • Vịt quay chay
   Vịt quay chay
   300.000
   Chọn
  • Đậu hủ non sốt nấm đông cô
   Đậu hủ non sốt nấm đông cô
   300.000
   Chọn
  • Gà Rô ti - bánh mì
   250.000
   Chọn
  • Lẩu nấm chay
   350.000
   Chọn
  • Rau câu flan
   Rau câu flan
   120.000
   Chọn
x