Menu 8

  • Menu 9 - 1.890.000

   Tổng giá: 1.890.000đ

  • Gỏi tai heo rau tiến vua
   Gỏi tai heo rau tiến vua
   300.000
   Chọn
  • Soup bắp cua gà xé
   Soup bắp cua gà xé
   250.000
   Chọn
  • Dồi trường hấp hành gưng
   Dồi trường hấp hành gưng
   400.000
   Chọn
  • Tôm sú hấp bia
   Tôm sú hấp bia
   400.000
   Chọn
  • Lẩu nấm hải sản
   Lẩu nấm hải sản
   430.000
   Chọn
  • Rau câu flan
   Rau câu flan
   100.000
   Chọn
x