Menu 3B

  • Menu 10 - 1.830.000

   Tổng giá: 1.760.000đ

  • Cơm chiên dương châu
   Cơm chiên dương châu
   250.000
   Chọn
  • Cá tai tượng chưng tương
   Cá tai tượng chưng tương
   350.000
   Chọn
  • Ốc bưu nhồi thit
   Ốc bưu nhồi thit
   300.000
   Chọn
  • Tôm sú rang muối hồng kông
   Tôm sú rang muối hồng kông
   450.000
   Chọn
  • Lẩu dê
   Lẩu dê
   450.000
   Chọn
  • Rau câu thái
   Rau câu thái
   80.000
   Chọn
x