Menu 3

  • Menu 6 - 1.970.000

   Tổng giá: 1.960.000đ

  • Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   300.000
   Chọn
  • Soup bắp cua gà xé
   Soup bắp cua gà xé
   240.000
   Chọn
  • Tôm sốt chanh dây(size 30)
   Tôm sốt chanh dây(size 30)
   450.000
   Chọn
  • Gà ta quay xôi chiên
   Gà ta quay xôi chiên
   450.000
   Chọn
  • Lấu cá bốp
   Lấu cá bốp
   450.000
   Chọn
  • Bánh Flan
   Bánh Flan
   120.000
   Chọn
x