Menu 27

  • Menu 33 - 1.960.000

   Tổng giá: 1.960.000đ

  • Gỏi bò bóp thấu + Bánh phồng
   Gỏi bò bóp thấu + Bánh phồng
   320.000
   Chọn
  • Bò sốt tiêu đen + bánh bao
   380.000
   Chọn
  • Cá chẽm hấp Kỳ Lân
   Cá chẽm hấp Kỳ Lân
   330.000
   Chọn
  • Chép giòn nhúng mẻ
   Chép giòn nhúng mẻ
   500.000
   Chọn
  • Gà ta xé phay
   Gà ta xé phay
   380.000
   Chọn
  • Rau câu
   Rau câu
   80.000
   Chọn
x