Menu 22

  • Menu 31 - 2.020.000

   Tổng giá: 2.020.000đ

  • Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   Gói tiến vua tôm thịt + bánh phồng
   300.000
   Chọn
  • Soup vi cá hồi
   Soup vi cá hồi
   240.000
   Chọn
  • Cá bống mú hấp hông kông
   Cá bống mú hấp hông kông
   550.000
   Chọn

  • Bắp bò hấp
   Bắp bò hấp
   380.000
   Chọn
  • Lẩu dê
   Lẩu dê
   450.000
   Chọn
  • Nho mỹ
   Nho mỹ
   150.000
   Chọn
x