Hải sản theo thời giá

 • Hải sản theo thời giá

  1. Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)

   Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)

  2. Ngao 2 cồi (Hấp, Nướng)

   Ngao 2 cồi (Hấp, Nướng)

  3. Tôm hùm xanh

   Tôm hùm xanh

  4. Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

   Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

  5. Sò dương

   Sò dương

  6. Tôm Hùm Alaska