Hải sản theo thời giá

  1. Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

   Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

  2. Ngao 2 cồi (Hấp, Nướng)

   Ngao 2 cồi (Hấp, Nướng)

  3. Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)

   Ốc tu hài (hấp sả, xào, nướng)

  4. Sò dương

   Sò dương

  5. Tôm Hùm Alaska

  6. Tôm hùm xanh

   Tôm hùm xanh