Buffet 7

  • Bánh – Trái cây

   Tổng giá: 295.000đ/Người

  • Chè sương sáo nước cốt dừa
   15.000
   Chọn
  • Bánh ít trần
   15.000
   Chọn
  • Chè nhãn nhục
   15.000
   Chọn
  • Thịt nguội bát bửu + bánh mì
   35.000
   Chọn
  • Đậu hủ Tứ Xuyên
   30.000
   Chọn
  • Bánh bèo
   25.000
   Chọn
  • Trái cây thập cẩm
   10.000
   Chọn
  • Rau câu
   7.000
   Chọn
  • Trái cây 4 mùa
   10.000
   Chọn
x