KV 3 món: Gỏi sứa + Nai nướng lá lột + Cá trứng chiên giòn

KV 3 món: Gỏi sứa + Nai nướng lá lột + Cá trứng chiên giòn
KV 3 món: Gỏi sứa + Nai nướng lá lột + Cá trứng chiên giòn
450.000
Chọn