Khai vị 3 món (Gỏi Tiến Vua Tôm Thịt, Chạo Tôm, Chả Cá Thác Lác Chiên Cốm Xanh)

Khai vị 3 món (Gỏi Tiến Vua Tôm Thịt, Chạo Tôm, Chả Cá Thác Lác Chiên Cốm Xanh)

430.000