Khai vị 3 món: Gỏi bò chay rau càng cua + mực chay chiên giòn + tôm chay chiên xù

Khai vị 3 món: Gỏi bò chay rau càng cua + mực chay chiên giòn + tôm chay chiên xù
400.000
Chọn