Khai vị 3 món: + Đông cô nhồi thịt + Chả giò bác thảo + Gỏi môn hải sản

Khai vị 3 món: + Đông cô nhồi thịt + Chả giò bác thảo + Gỏi môn hải sản

450.000