Khai vị 3 món: Chã giò + Mực giòn + Chã cá

Khai vị 3 món: Chã giò + Mực giòn + Chã cá

450.000