Khai vị 2 món: Thịt nguội bát bửu + Gỏi ngỏ sen tôm thịt bánh phồng

Khai vị 2 món: Thịt nguội bát bửu + Gỏi ngỏ sen tôm thịt bánh phồng
350.000
Chọn