Khai vị 2 món: Gói Tôm mực + Chã giò hải sản

Khai vị 2 món: Gói Tôm mực + Chã giò hải sản

350.000