Khai vị 2 món: Chả cá thác lác chiên cốm + Nai nướng lá lốt

Khai vị 2 món: Chả cá thác lác chiên cốm + Nai nướng lá lốt
320.000
Chọn