Khai vị 2 món: Chả bò gân + Nai nướng lá lốt

Khai vị 2 món: Chả bò gân + Nai nướng lá lốt
320.000
Chọn