Gỏi tiến vua tôm thịt + bánh phồng

Gỏi tiến vua tôm thịt + bánh phồng

25.000