Gỏi ngó sen tôm thịt+ bánh phồng

Gỏi ngó sen tôm thịt+ bánh phồng

Gỏi ngó sen tôm thịt+ bánh phồng

220.000