Gà ta lên mâm

Gà ta lên mâm

480.000

3 món: Gói, Nướng/Chiên, Gà nấu miến