Gà ta lên mâm

Gà ta lên mâm
480.000
Chọn

3 món: Gói, Nướng/Chiên, Gà nấu miến