Gà ta hấp lá chanh + Xôi vò/ xôi đậu phộng

Gà ta hấp lá chanh + Xôi vò/ xôi đậu phộng
Gà ta hấp lá chanh + Xôi vò/ xôi đậu phộng
450.000
Chọn