Đùi gà quay + xôi lá cẩm/xôi gấc/ xôi đậu

Đùi gà quay + xôi lá cẩm/xôi gấc/ xôi đậu

30.000