Đùi gà quay + xôi/ Đùi gà quay + bánh bao/ Đùi gà chiên bơ + xôi

Đùi gà quay + xôi/ Đùi gà quay + bánh bao/ Đùi gà chiên bơ + xôi
35.000
Chọn