Đùi gà quay + xôi gấc/ xôi đậu

Đùi gà quay + xôi gấc/ xôi đậu
30.000
Chọn