Bò xiên nướng/ Bò nướng củ hành

Bò xiên nướng/ Bò nướng củ hành
30.000
Chọn