Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

Bào ngư (Hấp, nướng, xào)

Bào ngư (Hấp, nướng, xào)